Varaus- ja sopimusehdot


SAUNAT.FI YKSITYISVUOROJEN VARAUS- JA SOPIMUSEHDOT. LIPPUKAUPAN SOPIMUSEHDOT JÄLJEMPÄNÄ.


SAUNAT.FI VARAUS- JA SOPIMUSEHDOT


Näitä ehtoja sovelletaan SAUNAT.FI / T4T Ventures Oy:n (“Vuokraaja”) hallinnoimien ja/tai omistamien tilojen vuokraukseen sekä määritellään Varaajan vastuut ja velvollisuudet. Vahvistaessaan varauksen Varaaja sitoutuu noudattamaan Saunat.fi laatimia varaus- ja sopimusehtoja sekä tilojen yleisiä järjestyssääntöjä. 


VARAAMINEN 


Tilan varauksen alkamis- ja päättymisaika on ilmoitettu tilausvahvistuksessa. Tila on käytössäsi varausvahvistuksessa mainittuna kellonaikana. Kaikki tilaisuuteen liittyvät valmistelut ja purut tulee tapahtua tilavuokra-ajan puitteissa. Vuokratun tilan tulee olla tyhjä viimeistään varauksen päättyessä. Vuokraajalla on oikeus veloittaa vuokra-ajan ylityksestä lisätuntihinnaston mukaisesti.

Alle 25 -vuotiaan Varaajan tulee tilata kustannuksellaan koko varauksen ajaksi tai vähintään klo 21 alkaen vuokra-ajan puitteissa Vuokraajalta järjestyksenvalvojan ylläpitämään tilaisuuden järjestystä. Erillisellä sopimuksella Varaaja voi tilata poliisin hyväksymän järjestyksenvalvojan myös ulkopuoliselta taholta. Järjestyksenvalvojalla tulee olla voimassa oleva JV-kortti. Varaajan tulee tilata kustannuksellaan Vuokraajalta tilaisuuden vartiointi myös, kun suurin osa tilan käyttäjistä on alle 25-vuotiaita.

Veloitus vartioinnista on 55 € /tunti, pyhäpäivinä veloitus on kaksinkertainen. Yli 50 hlön tilaisuuteen tarvitaan kaksi järjestyksenvalvojaa.


Vuokraajalla on oikeus veloittaa Varaajalta takuusumma varauksen yhteydessä, jonka Vuokraaja palauttaa asiakkaalle tilaisuuden jälkeen, mikäli sopimusehtoja on noudatettu ja tilat ovat samassa kunnossa kuin vuokrasuhteen alkaessa. 

Mahdollisista lisätunneista tulee sopia Vuokraajan kanssa erikseen ja niistä veloitetaan hinnaston mukainen erillinen maksu. Käytetyt saunatakit, lisäpyyhkeet ja -laudeliinat sekä muut tilatut lisäpalvelut maksetaan paikan päällä Mobilepaylla tai veloitetaan Varaajalta erikseen välittömästi tilaisuuden jälkeen. Maksullisten yleisötapahtumien järjestäminen tiloissa on kielletty ilman Vuokraajan etukäteen antamaa kirjallista lupaa. 

Varaajan tulee ilmoittaa lisätunnit joko ennen varauksen alkua tai varauksen aikana. Ennen varauksen alkua Varaaja voi olla yhteydessä lisätunneista asiakaspalveluun joko sähköpostitse [email protected] tai puhelimitse 044 989 3454. Varauksen aikana lisätuntien ostaminen onnistuu olemalla yhteydessä numeroon 044 989 3454 ja maksamalla suoraan MobilePay -numeroon 95211 lisätuntien hinnan. Jos maksat MobilePaylla, kirjoita viestikenttään tilan vuokraajan ja tilan nimi

LISÄTUNNIT TULEE AINA VARMISTAA ENSIN ASIAKASPALVELUSTA, SOITTAMALLA TAI VIESTITSE 044 989 3454.
PERUUTUSEHDOT  


Peruutus yli 30 vrk ennen vuokra-aikaa, veloitetaan varausmaksu 25% kokonaisvuokrahinnasta. 

Peruutus alle 30 vrk ennen vuokra-aikaa, veloitetaan koko varauksen hinta. 

Varaukset, jotka on tehty alle 30 vuorokautta ennen vuokra-aikaa, veloitetaan koko varauksen hinta.

Peruutuksesta on ilmoitettava aina kirjallisesti osoitteeseen [email protected]

Mikäli Varaaja haluaa siirtää varaustaan, veloittaa Vuokraaja Varaajalta 150 € siirto- ja käsittelykuluja, sekä mahdollisen tilavuokrien välisen erotuksen. Vuokraaja ei hyvitä hinnanmuutoksia. Mikäli tilaisuus joudutaan keskeyttämään Varaajan tai ulkopuolisen viranomaistahon takia, ei Vuokraaja ole velvollinen korvaamaan mahdollista käyttämätöntä vuokra-aikaa tai välillisiä kuluja. Kaikista yli 100€:n rahapalautuksista pidätetään aina vähintään 20€ transaktio ja kirjanpitokuluja.HINNAT JA MAKSUEHDOT 


Voimassa olevat hinnat määritellään Saunat.fi -verkkosivuilla  tai suoraan Vuokraajalta saadussa erillisessä tarjouksessa verkkokaupassa. Ilmoitetut hinnat sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron, ellei tarjouksessa toisin mainita. Vuokrahinta maksetaan kokonaisuudessaan varaamisen yhteydessä verkkokaupassa, maksulinkillä tai laskulla. Laskutuslisä laskulle tai manuaalisesti luotavalle maksulinkille on 15 €. Maksuehto on 7 päivää, kuitenkin niin, että vuokran tulee olla maksettu ennen varauksen alkua. Laskun viivästyskorko on korkolain mukainen.

Vuokraajalla on oikeus estää Varaajan pääsy vuokrakohteeseen vuokra-ajan alkaessa, mikäli Varaajan täysimääräinen maksusuoritus ei ole saapunut Vuokraajalle tähän mennessä. Varaajan maksuvelvollisuus tilavuokraan ei poistu, vaikka tämän pääsy vuokrakohteeseen olisi estetty kokonaan tai osin maksamattoman laskun johdosta.

Vuokraaja pidättää itsellään oikeuden tilaus-, vuokraus- ja toimitusehtojen sekä hintojen muutoksiin.TILOIHIN PÄÄSY, OVIEN LUKITSEMINEN JA AVAINTEN PALAUTUS


Avaimet ovat noudettavissa vuokratun tilan kiinteistön alueelta tai sen välittömästä läheisyydestä vuokra-ajan alkaessa. Avaimen vastaanottajan on oltava vähintään 18 -vuotias ja pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä. Varaajalle lähetetään 15 minuuttia ennen vuokra-ajan alkamista sähköpostitse saapumisohjeet tilaan sekä ohjeet avainten noudosta.

Vuokratilat ja niihin johtavat ovet tulee lukita varauksen päätteeksi ja avaimet palautetaan samaan paikkaan mistä ne on noudettu. Mikäli avaimia ei ole varauksen päätyttyä luovutettu ohjeiden mukaisesti, on Varaaja velvollinen korvaamaan Vuokraajalle aiheutuneet kustannukset. Mikäli Varaaja luovuttaa saapumisohjeet tai avaimet eteenpäin, on hän vastuussa mahdollisista väärinkäytöistä. Varaaja on velvollinen lukemaan ohjeet ja toimimaan näiden mukaisesti. 

Kadonneista avaimista Vuokraaja veloittaa vähintään 150 € + avaimien hankintaan liittyvät välittömät ja välilliset kulut tai tarvittaessa lukkojen uudelleen sarjoittamisen hinnan. Oven avauksesta veloitamme vähintään 150€.LISÄSIIVOUS JA VAHINGONTEKO


Varaaja vastaa vuokra-aikana Vuokraajalle, kiinteistölle ja/tai kolmannelle osapuolelle tai näiden omaisuudelle aiheutuneista vahingoista (myös välillisesti syntyneistä vahingoista), sekä niiden korjaamisesta aiheutuneista kustannuksista täysimääräisesti.

Varaaja ei saa siirtää kalusteita tiloissa. Tilojen tulee olla vuokra-ajan päättyessä siistissä kunnossa (irtoroskat roska-astioissa, muovi- ja lasipullot sekä tölkit erillisissä keräysastioissa, astiat keittiön tasolle kerättynä, kalusteet samoilla paikoilla kuin vuokrauksen alkaessa ja vuokratila yleissiistissä kunnossa). Roskat, pullot ja tölkit voi jättää niille varattuihin keräysastioihin tilaan sisälle. Mikäli tiskiä kertyy paljon, suosittelemme tiskaamaan astioita tilaisuutenne aikana. 

Tilavuokraan sisältyy yleissiistin vuokratilan päivittäissiivoukseen kuuluva lattioiden puhdistus, saniteettitilojen ja saunan siivous, sekä pintojen puhdistus ja roskien, sekä pullojen vienti.

Mikäli vuokrauksen jälkeen ilmenee lisäsiivoustarvetta, laskuttaa Vuokraaja Varaajaa toteutuneiden kustannusten perusteella 55€ / alkava tunti, sunnuntaisin ja pyhinä kaksinkertaisesti. Eritelisä on 100€/erite. Kiinteistölle ja irtaimistolle aiheutuneet vahingot laskutetaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti. 

Rikkoutuneesta irtaimistosta Vuokraajalla on oikeus veloittaa Varaajalta rikkoutuneen tavaran uushankintahinnan ja/tai mahdollisten korjauskulujen lisäksi hankintakulut sekä mahdolliset rikkoutuneen irtaimiston poisvienti- ja kierrätyskulut. Asiakkaan ripustamien koristeluiden, teippien tai tilaan jättämien tavaroiden poistaminen tapahtuu aina lisäsiivousveloituksella.ERIKSEEN LASKUTETTAVAT


- Mikäli tilan sallittu henkilömäärä ylitetään, laskutetaan asiakkaalta 400 €

- Kadonneet tai tärveltyneet pyyhkeet 25€/pyyhe

- Eritteiden siivouksesta laskutetaan 100 €/erite

- Rikkoutuneesta irtaimistosta veloitamme rikkoutuneen tavaran uushankintahinnan ja/tai mahdolliset korjauskulut. Vuokraaja veloittaa myös hankintakuluja vähintään 100€, sekä rikkoutuneen tavaran poisvienti- ja kierrätyskuluja vähintään 100€, tai alihankkijan veloittaman laskun mukaan.

- Hätäuloskäyntien käyttö aiheuttaa hälytyksen. Turhasta hälytyksestä veloitetaan hälytysliikkeen taksan mukaisesti. 

- Savukoneen käyttö tiloissa on ehdottomasti kielletty. Savukoneen käyttö aiheuttaa palohälytyksen ja palohälytyksestä aiheutuvat kustannukset koituvat Varaajan vastuulle.

- Vartijakäynnistä ja aiheettomasta palohälytyksestä aiheutuneet kustannukset ovat aina kokonaisuudessaan Varaajan vastuulla ja laskutetaan Varaajalta todellisten kustannusten mukaisesti. 

- Sopimusrikkomuksiin ja ylimääräisiin selvittelyhin käytetystä ajasta veloitamme 55€/ alkava tunti.

- Mikäli tila ei tilojen vahingoittumisen vuoksi ole vuokrattavissa, Varaaja on velvollinen korvaamaan täysimääräisesti tilan vuokran koko siltä ajalta kun tila ei ole vuokrattavissa.JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 


Varatuissa tiloissa saa yhtäaikaisesti olla enintään vuokratilan kuvauksessa tai tilausvahvistuksessa ilmoitettu enimmäishenkilömäärä. Huomaathan, että tilojen tuloaulassa on tallentava kameravalvonta. Vuokraajalla tai tämän valtuuttamalla edustajalla on oikeus tarpeen vaatiessa keskeyttää tilaisuus tiloissa, mikäli tilaisuuden katsotaan aiheuttavan häiriötä joko vuokratilalle, sen ympäristölle tai naapureille tai mikäli sallittu henkilömäärä ylittyy. 

Varaajan on noudatettava vuokratilassa esitettyjä vuokratilakohtaisia rakennuksen tai taloyhtiön järjestyssääntöjä. Tupakointi on sallittu ainoastaan sille varatulla tupakointialueella. Tupakointipaikalle kulku sekä siellä oleskelu on järjestettävä siten, ettei tupakointialueella oleskelusta aiheudu kiinteistön tai alueen muille käyttäjille häiriötä.

Vuokratilan ulkopuolisissa sisä- ja ulkotiloissa alkaa hiljaisuus klo 21.00 alkaen. Poistuttaessa tilasta vuokra-ajan päättyessä, on vuokratilasta ja erityisesti ympäröivien asuntojen läheisyydestä poistuttava lähimmälle julkiselle kulkuväylälle häiriötä aiheuttamatta.

Tiloihin ei saa tuoda omia dj-laitteita ja järeämpiä PA-systeemejä, mikäli tästä ei ole erikseen Vuokraajan kanssa sovittu. Tiloihin saa tuoda omia juomia ja ruokia. Muissa, kuin vuokratuissa tiloissa tulee aina olla pukeutunut. Pyyhe päällä kulkeminen muissa kuin vuokratuissa tiloissa on siis kielletty. Ylimääräistä liikkumista kiinteistöjen yhteisissä tiloissa tulee välttää. Huomioithan, että aula- ja käytävätilat ovat vain tiloihin kulkemista varten. 

Varaaja huolehtii poistuessaan, että tilat ovat kunnossa ja saunan kiuas on pois päältä. LÖYTÖTAVARAT 


Vuokraaja ei vastaa tilaan jätetyistä tavaroista. Löytötavaroita voi tiedustella tilaisuuden jälkeen sähköpostitse osoitteesta [email protected]. Löytötavaroita ei kuljeteta Varaajalle, vaan Varaaja noutaa ne erikseen sovitulla tavalla. Löytötavaroita säilytetään 2 viikkoa.REKLAMAATIOT 


Virheitä tai puutteita koskevat ilmoitukset on tehtävä heti kun virhe tai puute on havaittu, jotta Vuokraajalle jää mahdollisuus korjata virhe tai puute vuokra-ajan puitteissa. Ilmoitus on tehtävä päivystysnumeroon 044 989 3454 (Villa Furuvikin varaukset: 0400485425). Virheitä tai puutteita koskevat vaatimukset on tehtävä viimeistään vuokrausta seuraavana arkipäivänä kirjallisena sähköpostiin [email protected] (Furuvikin virheitä ja puutteita koskevat vaatimukset kirjallisena osoitteeseen [email protected]ERIMIELISYYDET


Tähän sopimukseen ja siitä johtuvien riitojen ratkaisemiseen sovelletaan Suomen lakia ja erimielisyydet käsitellään suomen kielellä.

Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli sopijapuolet eivät pääse sovinnolliseen ratkaisuun, ratkaistaan erimielisyydet Helsingin käräjäoikeudessa.VUOKRAAJAN OIKEUS PERUUTUKSEEN  


Vuokraaja pidättää oikeuden peruuttaa varauksen yksipuolisesti ylivoimaisesta esteestä tai päällekkäisvarauksesta johtuen, ilman muuta korvausvelvollisuutta kuin enintään tilasta maksetun vuokran määrä. Vuokraaja pidättää itsellään oikeuden tilaus- ja toimitusehtojen sekä hintojen muutoksiin. VARAAMME OIKEUDEN PÄIVITTÄÄ VARAUS- JA SOPIMUSEHTOJA TARPEEN VAATIESSA. 


VUOKRAAJA: Saunat.fi / T4T Ventures Oy, Furuvikintie 5, 00870 Helsinki, 

P. 044 989 3454 / 0400 485 425 , Y-tunnus: 1927803-7, Kotipaikka: Helsinki.
SAUNAT.FI LIPPUKAUPAN VARAUS- JA SOPIMUSEHDOT


VERKKOKAUPAN TILAUS- JA SOPIMUSEHDOT


Rekisteröitymällä Saunat.fi verkkokaupan asiakkaaksi hyväksyt nämä käyttöehdot. Saunat.fi verkkokaupan kehittäjä ja omistaja on T4T Ventures Oy, Y-tunnus 1927803-7. Ehdoissa määritellään Varaajan vastuut ja velvollisuudet. Saunat.fi lippukauppa on T4T Venturesin tarjoama saunalippukauppa, jonka kautta asiakkaat voivat varata kolmansien osapuolten palveluita. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron. Pidätämme oikeuden hintojen ja toimituskulujen muutoksiin. 

Kunkin saunan asiakaspalvelun yhteystiedot löytyvät saunakohtaisilta sivuilta ja varausvahvistuksesta.KUINKA PALVELU TOIMII


Saunat.fi on saunalippujen verkkokauppa asiakkaiden ja saunojen omistajien välillä (Myyjä). Palvelumme käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Myyjät tarjoavat itsenäisesti palveluitaan Saunat.fi -palvelun kautta. Varauksen yhteydessä toimitetaan varausvahvistus, jossa on tarkempaa tietoa varatusta lipusta ja tuotteista. Saunat.fi ei ole vastuussa myyjien tarjoamista palveluista, niiden sisällöstä tai laadusta. Myyjä ja Saunat.f voivat lähettää sinulle markkinointiviestejä.SIIRTO- JA PERUUTUSEHDOT 


Ostettuja saunalippuja ei voi palauttaa, mutta Varaaja voi halutessaan siirtää ostamansa lipun/-t toiselle henkilölle tai toiselle ajankohdalle. Ilmoitus siirrosta tulee tehdä viimeistään 72 tuntia ennen vuoron alkamista varausvahvistuksessa näkyvään sähköpostiosoitteeseen. Siirron yhteydessä tulee myös olla ilmoitettu ajankohta, jolle vuoro halutaan siirrettävän ja millä nimellä tilaus oli tehty. Mikäli uuden vuoron hinta on eri kuin alkuperäinen, veloitamme erotuksen, mutta emme hyvitä mahdollista edullisempaa hintaa. 

Peruutusehto koskee kaikkia verkkokaupassa myynnissä olevia lipputyyppejä ja tuotteita. TILAAMINEN JA MAKSAMINEN


Tuotteiden tilaaminen verkkokaupassa tapahtuu siirtämällä ne ostoskoriin ja maksamalla ostoskorin sisältö maksunvälittäjän palvelussa. Verkkokaupasta ostettaessa tilaajan edellytetään tutustuneen ja sitoutuneen kulloinkin voimassa oleviin käyttöehtoihin. Saunalippujen maksu tapahtuu turvallisen ja suojatun Paytrailin maksupalvelun kautta. Paytrail on suomalainen maksulaitos, joka on osa Nets-perhettä (Paytrail Oyj, Y-tunnus 2122839-7) Nets on Pohjoismaiden johtava maksuratkaisujen, tietopalvelujen ja digitaalisten turvaratkaisujen tarjoaja.MAKSUVAHVISTUS JA KUITTI


Ostotapahtuman jälkeen varausvahvistus ja saapumisohjeet lähetetään tilaajan sähköpostiin.  TUOTTEEN SAATAVUUS


Jos jotakin tuotetta ei ole saatavilla, Saunat.fi pidättää oikeuden kaupan perumiseen. Huomioithan, että ostoskori ei varaa saunalippua tai tuotteita ennen kuin tilaus on maksettu.JÄRJESTYSSÄÄNNÖT


Vuokraajalla tai tämän valtuuttamalla edustajalla on oikeus tarpeen vaatiessa poistaa asiakas tiloista, mikäli hänen katsotaan aiheuttavan häiriötä. Tupakointi on sallittu ainoastaan ulkotiloissa erikseen osoitetuilla paikoilla. Tutustuthan paikan päällä tilojen omiin järjestyssääntöihin.VAHINGONTEKO JA KORVAUKSET


Tilaaja vastaa vuokra-aikana Vuokraajalle, kiinteistölle ja/tai kolmannelle osapuolelle tai näiden omaisuudelle aiheutuneista vahingoista (myös välillisesti syntyneistä vahingoista) sekä niiden korjaamisesta aiheutuneista kustannuksista täysimääräisesti.​​REKLAMAATIOT


Mahdolliset tiloihin tai tilaukseesi liittyvät puutteet ja muut huomautukset on ilmoitettava Vuokraajalle välittömästi varauksen aikana. Reklamaatiot on esitettävä Vuokraajalle viimeistään vuokrausta seuraavana arkipäivänä sähköpostitse. REKISTERISELOSTE


Vuokraaja ja rekisterin ylläpitäjä: Saunat.fi / T4T Ventures Oy, Y-tunnus 1927803-7 

Furuvikintie 5, 00870 Helsinki, puh. 0400 485 425 / 044 989 3454

Rekisterin nimi: Asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus: Tietoja käytetään Saunat.fi:n liiketoiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen, esimerkiksi asiakasyhteydenottoihin ja asiakasviestintään markkinatutkimusten ja suoramarkkinoinnin muodossa. Kaikki asiakastiedot käsitellään luottamuksellisesti. Tilauksen ja oston yhteydessä kysyttyjä yhteystietoja käytetään tilauksen toimitukseen ja Saunat.fi / T4T Ventures Oy:n tuotteiden ja palveluiden markkinointiin. Halutessasi tilaajalla on oikeus kieltää markkinointi ilmoittamalla siitä asiakaspalvelun sähköpostiosoitteeseen [email protected].

Kirjaudu

Muista minut